Wat is een internet verslaving?

Wat is een internetverslaving?

Speel je te veel online videogames? Ben je dwangmatig aan het online winkelen ? Kun je niet stoppen met het checken van Facebook? Verstoort jouw overmatig computergebruik je dagelijkse leven – relaties, werk, school? Als je op een van deze vragen ja hebt geantwoord, lijd je mogelijk aan een internetverslaving. Hoewel niet officieel erkend wordt als een stoornis in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), is de prevalentie ervan in Amerikaanse en Europese culturen enorm. Deze stoornis treft tot 8,2% van de algemene bevolking. Sommige rapporten suggereren echter dat het zelfs 38% van de algemene bevolking treft.

Maar alleen omdat je veel internet gebruikt, veel YouTube-video’s bekijkt, regelmatig online winkelt of sociale media wilt bekijken, betekent dit niet dat je meteen een internetverslaving hebt. Het probleem ontstaat wanneer deze activiteiten je dagelijkse leven gaan hinderen. Over het algemeen is een internetverslaving onderverdeeld in verschillende categorieën. De meest geïdentificeerde categorieën van internetverslaving zijn gaming, sociale netwerken, e-mail, bloggen, online winkelen en ongepast gebruik van internetporno.

Wat veroorzaakt het?

Zoals de meeste aandoeningen, is het moeilijk om een exacte oorzaak aan te wijzen. Deze aandoening is kenmerkend voor het hebben van meerdere bijdragende factoren. Er zijn aanwijzingen dat wanneer je lijdt aan een internetverslaving, je hersen activiteit vergelijkbaar is aan hersenen met een chemische afhankelijkheid, zoals drugs of alcohol.

Internetverslaving lijkt, naast andere afhankelijkheidsstoornissen, het pleziercentrum van de hersenen te beïnvloeden. Het verslavende gedrag veroorzaakt een afgifte van dopamine om de plezierige ervaring te bevorderen die de afgifte van deze chemische stof activeert. In de loop der tijd is meer en meer van de activiteit nodig om dezelfde aangename reactie te veroorzaken. Hierdoor ontstaat een afhankelijkheid. 

Is behandeling nodig?

De eerste stap in de behandeling is; erkennen dat er een probleem bestaat. Wanneer je zelf in de veronderstelling bent dat er geen probleem is, zul je ook geen behandeling zoeken. Eén van de overkoepelende problemen met internet is dat er vaak geen verantwoordelijkheid en geen limieten zijn. Je bent verborgen achter een scherm – en sommige dingen die je online zou kunnen zeggen of doen, zijn dingen die je nooit persoonlijk zou doen. Een volgende stap is het zoeken naar de juiste hulpverlener die de expertise heeft om je te helpen bij een internet verslaving. 

Bron: Connection SGGZ