Quantum touch: helen door middel van energie

Bij Quantum touch is de basisgedachte dat de levenskrachtenergie van het lichaam een toestand van evenwicht moet bereiken om een optimale gezondheid te garanderen. Ziekte, pijn, kwaaltjes en ongemakken worden primair veroorzaakt door een blokkade of onevenwicht in deze energie.

Levenskrachtenergie herstellen

Kern van de Quantum Touch is dat niet de uitvoerder maar de ontvanger in staat is te helen. Door een combinatie van ademhalingstechnieken en bewustzijnsoefeningen zal een verhoging van de energie in het lichaam beoogd worden. Wanneer de plaats op het lichaam waar de pijn zich bevindt door de handen van de uitvoerder gemanipuleerd wordt, dan zal de biologische intelligentie eigen aan het lichaam zijn zelfhelende functie aanspreken om de energie te herstellen en bijgevolg de pijn weg te nemen.

Quantum touch kan bij verschillende vormen van pijn ingezet worden, maar ook bij een aanhoudend gevoel van vermoeidheid, een gebrek aan energie of het lijden aan ontstekingen van allerlei aard. Ook ongemakken van psychische aard zoals depressies, een verhoogd stressniveau, posttraumatisch stress syndroom en dergelijke meer kunnen hiermee verholpen worden.

Eenmaal de levenskrachtenergie van het lichaam een evenwicht bereikt heeft, zullen alle psychische en fysieke ongemakken verlichten en herstellen.

Deze vorm van behandeling is nog vrij onbekend en bovendien uniek omdat het als één van de weinige inzet op het zelfhelend karakter van het lichaam.