Hoe herken je een ‘bore-out’ bij je medewerkers?

HR interim

Als HR interim-manager krijg je er ongetwijfeld mee te maken: personeel dat er weinig zin meer in lijkt te hebben. Overspannenheid en burn-outs zijn begrippen die hier vaak aan gekoppeld worden. Maar niet altijd is het zo dat een gebrek aan motivatie komt door stress of onzekerheid. Er zijn ook genoeg gevallen bekend van mensen die zich dermate vervelen op hun werk dat ze het niet meer zien zitten. Hier verwijzen we inmiddels naar met het begrip bore-out. Maar hoe kun je dit herkennen en wat is er tegen te doen?

Hoe verschilt een bore-out van een burn-out?

De bore-out is nog een relatief nieuw fenomeen, terwijl we de burn-out al langer kennen. Dit laatste ontstaat vrijwel altijd doordat er op enigerlei wijze teveel druk op iemand komt te staan. Dit kan zijn op het werk zelf, wanneer iemand té toegewijd is en zich helemaal vastbijt in het werk, maar het kan net zo goed komen door omstandigheden buiten de werkvloer om. Voor een bore-out geldt echter een geheel andere oorzaak dan stress. In dit soort situaties ervaart iemand juist te weinig uitdaging op zijn werk en vraagt diegene zich geregeld af wat het nut ervan nog is.

De verschijnselen van een bore-out

Hoewel de oorzaak doorgaans dus juist het tegenovergestelde is van die bij een burn-out, zijn de symptomen van een bore-out grotendeels vergelijkbaar. Zij die met bore-out-klachten kampen, voelen zich vaak erg vermoeid. Ook een goede nachtrust lijkt weinig uit te halen, de vermoeidheid is chronisch. Daarbij zijn ze vaak erg prikkelbaar en kunnen ze tamelijk cynisch uit de hoek komen. Een passieve en ongeïnteresseerde houding ten opzichte van het werk en collega’s is tevens tekenend. Een gevoel van somberheid maakt zich meester van mensen die met een bore-out te maken hebben, wat leidt tot veel piekeren en depressieve gedachten. Stress kan vervolgens ontstaan doordat er geen oplossing voor de situatie lijkt te bestaan.

Wat kun je om bore-outs te voorkomen?

Het ligt nogal voor de hand, maar om te voorkomen dat werknemers met dit soort ernstige vervelingsklachten te maken krijgen, is het allereerst belangrijk om ze te signaleren. Merk je dat iemand ongeïnteresseerd overkomt en dat voorheen niet deed, dan is het tijd om een gesprekje aan te knopen. Vraag daarin bijvoorbeeld of iemand zich nog uitgedaagd voelt, voldoende verantwoordelijkheden heeft en voldoende maatschappelijke en persoonlijke relevantie uit het werk haalt. Aan de de hand daarvan kunnen jullie wellicht samen nadenken over manieren om het werk uitdagender te maken.

Tot slot is het aan te bevelen om kritisch te kijken naar hoe je personeel werft. Heb je een mbo+/hbo-vacature, waarop een academisch geschoold persoon solliciteert? Vraag jezelf dan goed af in hoeverre een dergelijke baan voor deze persoon uitdagend genoeg is. Natuurlijk wil je het liefst hoogopgeleide mensen binnenhalen, die het kennisniveau van de organisatie verhogen. Maar denk ook eens vanuit de sollicitant: hoe reëel is het dat deze persoon het lang vol gaat houden bij je bedrijf?