Hoe definiëren we een growth mindset precies?

Voor elke persoon geldt dat hij of zij over een bepaalde mindset beschikt. We maken hierbij een onderscheid tussen een growth mindset en een fixed mindset. Het is uiteraard niet aan iemand te zien over welke mindset de persoon in kwestie beschikt. Wel kan dit worden afgeleid uit de denkwijze. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat nu precies de mindset is waar zij over beschikken. Geldt dat ook voor jou? Is dit echter wel iets wat je graag zou willen ontdekken? Dan is het zeker en vast de moeite waard om rekening te houden met de onderstaande informatie!

Wat is een mindset eigenlijk?

Als mensen leren we eigenlijk elke dag van ons leven. Van zodra je wakker wordt tot je gaat slapen is het zo dat ons verstand continue geprikkeld wordt. Dit zorgt ervoor dat we eigenlijk ons hele leven leren. De vraag die we ons daarbij moeten stellen is echter of we daarmee ook onze capaciteiten verbeteren. Hier wringt nu meteen het schoentje. Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat we in de praktijk een onderscheid maken tussen twee verschillende soorten mindsets, namelijk:

  1. De growth mindset;
  2. De fixed mindset.

In principe wordt de growth mindset beschouwd als degene die het meest interessant is. Dit is het gevolg van het feit dat mensen die hierover beschikken de overtuiging hebben dat ze naarmate ze ouder worden zichzelf kunnen verbeteren. Dat geldt niet voor de personen met een fixed mindset. Zij mogen dan dus met andere woorden wel geprikkeld worden, ze voelen zich in de praktijk niet aangesproken om hun capaciteiten te verbeteren. Iets wat men slecht kan wordt dus niet aangepakt.

Hoe herken je iemand met een growth mindset?

Wanneer we even dieper op bovenstaande ingaan wordt het vrij eenvoudig duidelijk hoe je een persoon met een growth mindset kan herkennen. In eerste instantie kunnen we op dat vlak bijvoorbeeld vaststellen dat deze persoon kan leveren van de kritiek of feedback die hij ontvangt. Dat is doorgaans niet het geval bij iemand met een fixed mindset. Voor deze personen geldt dat ze de behoeften niet hebben om zichzelf te verbeteren. Zij vinden het prima zoals ze zijn en hebben er vrede mee genomen dat ze bijvoorbeeld bepaalde zaken gewoon niet goed kunnen. In plaats van te proberen om deze mindere eigenschappen te verbeteren kiest men er dan liever voor om zich te focussen op hetgeen men wel goed kan. Dat is een significant verschil ten opzichte van de growth mindset. Dit brengt ons nog bij een zeer belangrijke vraag die vaak wordt gesteld. 

Is de growth mindset echt de beste mindset om te hebben?

Bovenstaande vraag is er één die veel mensen zich al eens hebben gesteld, kijk maar eens op Charlottelabee.com. Omdat mensen die over een growth mindset beschikken de overtuiging hebben dat ze elk aspect van hun leven kunnen verbeteren geldt in de praktijk doorgaans dat deze mindset als het meest interessant wordt beschouwd. Dit gezegd hebbende valt dit eigenlijk niet echt te zeggen. Ook mensen met een fixed mindset voelen zich bijvoorbeeld gewoon prima in hun vel. Er bestaat dus geen echt beste mindset, maar het verschil tussen de mindsets is in de praktijk wel vrij groot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *