Arbeidsongeschikt, en nu?

Je denkt er liever niet over na, maar iedereen kan arbeidsongeschikt worden. Ook wanneer je kerngezond bent. Ziek, betrokken in een ongeluk of mentale klachten. Het kan de besten overkomen. Uiteraard vervelend voor zowel werknemer als werkgever. Ook heeft het praktisch altijd financiële gevolgen. Wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitkering. Ook betaalt een werkgever vaak nog een deel van je loon. Maar, hoe zit dat allemaal precies?

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
In Nederland wordt je arbeidsongeschikt bevonden wanneer je niet langer in staat bent aan het werk te gaan of minder dan 65% van je oorspronkelijke inkomen kan verdienen. We maken hierbij onderscheid tussen gedeeltelijk en volledig arbeidsongeschikt. In het eerste geval kan je deels nog aan het werk, maar in het tweede geval helemaal niet meer. 

Ben je als werkgever op zoek naar meer informatie over de belastbaarheid bij arbeidsongeschiktheid? Laat dan een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren door Psyon voor meer inzicht. 

Heb ik recht op een uitkering?
De eerste 2 jaar van je verzuim is een werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. Duurt de ziekte langer dan 2 jaar? Dan kan je wellicht een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen.

Aan het einde van 2 jaar ziekte beoordeelt het UWV eerst de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer je minder dan 65% kan werken of verdienen dan voorheen, word je arbeidsongeschikt verklaard. Op dat moment kan je een uitkering aanvragen. Hierbij is een onderscheid te maken tussen twee typen uitkeringen:

  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze geldt bij een loonverlies van tenminste 80%. Dat is enkel in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. 
  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Deze geldt bij een loonverlies van 35% tot 80% of bij tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid.

Word je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan heb je helaas geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je zult dan met je werkgever moeten bekijken of je de baan kan behouden of dat er wellicht een andere functie mogelijk is. 
Kom ik in aanmerking voor extra’s?
Wanneer je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Dit kan je aanvragen bij de gemeente. Doordat je inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid ook omlaag gaat, heb je wellicht ook recht op bepaalde toeslagen en subsidies. Hierbij kun je onder andere denken aan zorgtoeslag en huurtoeslag. Het is altijd verstandig om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.